Organizing Committee

1. Shizue Ukaji
2. Yugo Ono
3. Shiro Kayano
4. Masahiro Koizumi
5. Keiko Sasaki
6. Naomi Shimazaki
7. Akemi Shimada (Chair)
8. Yuji Shimizu
9. Hiroyuki Nomoto
10. Koji Yuuki Secretary

Takayuki Okazaki